Home » Bez kategorii » NAGRODY Z OKAZJI 250 ROCZNICY POWOŁANIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

NAGRODY Z OKAZJI 250 ROCZNICY POWOŁANIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Miło jest nam poinformować społeczność naszej szkoły, że praca naszych nauczycieli jest doceniana przez władze oświatowe i państwowe. Z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej nauczyciele Zespołu Szkół w Błażowej otrzymali nagrody i wyróżnienia, P. Małgorzata Kutrzeba została uhonorowana przez prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Pani Marta Pięta i p. Anna Sajdyk otrzymały Medale Komisji Edukacji Narodowej. Nagrodę MEiN otrzymała p. Małgorzata Kutrzeba. Nagrodami Podkarpackiego Kuratora Oświaty została uhonorowana pani wicedyrektor Danuta Bator, natomiast nagrodą „Nauczyciel wychowujący do wartości” – p. Małgorzata Kusz.
Wszystkim nauczycielom gratulujemy.