Insta.Ling

Insta.Ling to aplikacja do szybkiej nauki słówek z języka obcego. Uczestnictwo w Programie dla szkół, rodziców i dzieci jest bezpłatne.

Aktywni Mama, Tata i Ja

Projekt skierowany do uczniów szkoły podstawowej, rodziców, dziadków, rodzeństwa oraz chętnych mieszkańców Błażowej.

MegaMisja

Program edukacyjny dla świetlic szkolnych, którego celem jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.